Alla dessa resväskor…på väg!

Globen är rund. När du går runt kommer du alltid tillbaka till samma plats. Men du är förändrad och laddad med olika livsmönster. Du är också genomsyrad av möten med medmänniskor och våra mest grundläggande frågor:

 • Vad är ett hem?
 • Var är hemma?

Ibland bär du också på en resväska som innehåller fragment av ditt liv. Föremål och upplevelser vi ibland kallar för oumbärliga. Saker som bär och kan laddas med nya berättelser som återberättas och uppstår som gemensamma erfarenheter.

Det är det vi jobbar med här på SVAonline. Välkommen att öppna din resväska med oss!

 • Vem du än är?
 • Var du än bor.?
 • Vart du än är på väg?

Uppbrotten snuddar ständigt tidslöst vid oss alla.

När någon faller, släpar på stegen och gläntar på sin väska bör vi villkorslöst öppna oss för livsberättelserna. De väller ut som en stilla bris när du tar emot dem  med stor ödmjukhet och respekt. Vi upptäcker då och känner igen oss hos varandra som äkta Homo Sapiens.

 

Det är vackert. Riktigt vackert.

Svaonline i praktiken…

Det här blir en stor resa för mig!

Jag ska tillsammans med mina elever, deras föräldrar, syskon och släktingar både här och där resa genom boken Ankomsten av Shaun Tan. Det är en suggestiv bilderbok som lockar till reflektion. Välkommen med på resan:

Du fattar säkert att vi ska bygga spännande perspektiv på bokens bilder. Vi ska gräva och ösa vishet ur mina elevers olika resor. Många är positivt märkta av miljöbytet. Jag vill gärna resa med!

Med mig Ola Viktorsson är också hemspråkslärarna Asma och Sana. Vi förädlar också elevernas stommar till texter. Det innebär bara att vi gör deras stommar lite vackrare. Eleverna får möta sig själva men i något överraskande makeover-form.

Syftet är att barnen ska upptäcka att vi alla gör våra livsresor. Vi hoppas att de kan spegla sin familjs resa hit till Sverige både faktiskt och känslomässigt. Barnens erfarenheter och reflektioner kan då metareflekteras av samspråkiga släktingar och vänner globalt men också bänkgrannen eller grannen i hyreshuset.

För att skapa mer nerv och äkthet så har alla inblandade tillverkat en avatar i häftmassa. Den personen är ett levande nav mellan bokens personer, elevernas familjer. Häftmassepersonen blir en artefakt som laddas med berättelser.

Vi använder också målade porträtt från framför allt klass 5:s bildarbete. Vi har självklart elevernas tillstånd. Alla familjer har också skrivit på ett papper att det  är ok att deras barn medverkar på en öppen hemsida.

Vad vi lär oss?

Framför allt ödmjukhet. Men också den enorma spinoffeffekten i ett digitalt forum. Vi ser också hur svenskan och hemspråket berikar varandra och den synergieffekt det blir. Vi ser också hur en kvalitativt skönlitterär bok som Amkomsten kan bli en suverän råvara i en lärandeprocess. Det blir också en vacker brygga mellan bibliotek och skola.

Varför vi ska vinna?

Ja, de lärande processerna är långt större än slutresultatet. Alltså osynliga för den yttre betraktaren av vår sida.  Men som medarbetare blir du involverad och ser en växande potential till ett stabilt samhällsbyggande. Vi jobbar med enkla medel som tillit = jag vet inte vad du skriver, men jag godkänner din närvaro på svaonline och litar på din välvilja! Jag behöver inte förstå allt men jag måste våga släppa på utrymmet för en analog och digital samexistens!

 

Dessutom är detta ömsesidig integration på riktigt.  Det är inga bidrag som finansierar vårt projekt. Vi = jag, föräldrarna med sina elever och resten av globen väjer inte för språkbarriärer. Vi skapar ett möjligt liv tillsammans med oförskämt enkla medel. En webbsida! Vi har olika språkdräkter men jag anar ändå att vi samtalar om samma sak; våra gemensamma barns framtid!

 

Ur läroplanen grundar vi vårt arbete på punkter som:

Bild:

 • fotografering och filmande samt redigering i dataprogram.
 • reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Modersmål:

 • berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Svenska:

 • enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.